TCM
logo
MUDr. Helena Kostrouchová

Absolvent ŠKOLY TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
- studia pěti dovedností
Akupunktura - Fytoterapie (bylinná léčba) Plzeň
helena (a)kostrouch.net

    Od počátků věků sužuje lidstvo víceméně obdobná skladba nemocí. V každé době se lidé snažili s nemocemi vypořádat a nabyté znalosti předávali dalším generacím. Léčili aniž znali molekulární podstaty dějů v organismu, aniž věděli proč jsou byliny léčivé. U nás to byly babky kořenářky, které si předávaly své empirické poznatky. Středověké období temna jim však nepřálo, pod záminkou kacířství a čarodějnictví byly upalovány a s nimi i naše znalosti fytoterapie. Po obdobích temna nastoupila západní medicína na holém poli a opřela se o moderní vědu. Z toho se odvíjí její výhody i nevýhody. K výhodám patří její lepší srozumitelnost pro moderního racionálního člověka, se kterým ostatně vznikala a jemuž je tedy šitá na míru. Díky pokrokům vědy se rychle rozvíjí a mění, ponořuje se do stále větších hloubek biochemických buněčných procesů a přináší nám pochopení vzniku nemocí na molekulární úrovni. Ryze vědeckým pojetím ztrací však západní medicína duši. Tu duši, která se zabývala člověkem jako celkem.

Tam, kde práci svých předků nenechali shořet na hranicích, a kde se tisíciletí shromažďované empirické poznatky postupně tříbily do komplexního systému pochopení zdraví a nemoci, tam naopak se mohla duše medicíny rozvinout. Jako v tradiční čínské medicíně (TCM). Pro naše chápání je TCM snad zprvu méně srozumitelná, ale je to jen tím, že k nám promlouvá cizím jazykem, skrze odlišnou kulturu. Podstata je však prostá. Zdraví je křehkou rovnováhou, která když je nařušena, vzniká nemoc. Toto narušení může pocházet z nepříznivých vlivů prostředí, špatné životosprávy a stravování, ale i z negativních vlivů na naši psychiku, atp. Rovněž je pro TCM důležité, na jaký terén daný narušitel působí. Léčba se pak odvíjí od pochopení konstituce nemocného a původu narušení její rovnováhy. Pokud nerovnováha spočívá např. v nedostatku některé z důležitých substancí jako jsou krev, tekutiny či energie Qi, pak je třeba ji doplnit. V případě, že je nadbytek (např. tekutin při otoku), odstraní se. Přebytečné teplo je nutno zchladit, chlad zahřát, blokádu proudění Qi, krve či jinou rozbít, a tak dále. Terapeutické postupy, které k tomu TCM využívá, jsou akupunktura spolu s dalšími metodami ovlivňování akupunkturních bodů a drah (Tuina masáže, baňkování, moxování,..), fytoterapie (tedy bylinná léčba), a konečně dietetika a cvičení Qi Gong, resp. komplexní individuální rady v tom, co by měl nemocný sám na svém životním stylu změnit nebo zlepšit, aby nemoc nejen ustoupila, ale aby se opět nevrátila. Protože až na nečetné výjimky (kdy nemoc vznikne jednorázovým porušením rovnováhy), pokud nezměníme terén, na kterém nerovnováha vznikala, bude zde stále tendence k jejímu opětovnému vzniku.

    Tradiční čínskou medicínou se intenzivně zabývám od roku 2011. V té době jsem pracovala jako začínající lékař na interním oddělení a prožívala trpké rozčarování z naší západní medicíny, která často umí jen zmírnit příznaky nemoci a pacient se tak opakovaně lékaři vrací. Tváří v tvář lékařské praxi začal můj zájem o alternativní medicínské směry beroucí člověka jako celek přerůstat v potřebu. V institutu TCM v Praze jsem našla, co jsem hledala a v červnu 2014 dokončila studium úspěšným absolvováním závěrečných zkoušek. S přibývajícími znalostmi jsem své rodině, přátelům a známým byla stále lepším řešitelem jejich zdravotních problémů, se kterými si západní medicína neporadila. Například na neplodnost, migrény, revmatické a kožní potíže jsem se díky TCM mohla podívat jiným, hlubším a hlavně úspěšnějším pohledem.
foto MUDr. Helena Kostrouchová
MUDr. Helena Kostrouchová
  • 2004 - 2010 studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství
  • 2007 - 2009 účast na výzkumném projektu Ústavu lékařské mikrobiologie FN Motol a Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR
  • 2009 klinická stáž na oddělení tropických a infekčních chorob v Padangu, Indonesie
  • 2010 klinická stáž na interním a gynekologicko-porodnickém oddělení FN Xalapa, Mexiko
  • 2010 - doposud sekundární lékař interního oddělení
  • 2011 - 2014 studium tradiční čínské medicíny na Institutu TCM v Praze


line